بستن
FA EN AR RU FR CHI

طرح علمی- فرهنگی صحف (صحبت حکمت و فکر)

طرح علمی- فرهنگی صحف (صحبت حکمت و فکر)


طرح علمی- فرهنگی صحف (صحبت حکمت و فکر)

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان با رویکرد فعالسازی و پویایی بیشتر اساتید و با هدف ارتقای حضور بیشتر اساتید دانشگاه گیلان و نقش آفرینی هرچه بیشتر در حوزه های فرهنگی اقدام به تدوین طرح صحف (صحبت حکمت و فکر)نموده است.

 

 

 

                                                                                                 بسم الله الرحمن الرحیم
                                                          اِنَّ هذا لفی الصحف الأولی

 

                                         طرح علمی- فرهنگی صحف (صحبت حکمت و فکر)

 

 

 

مقدمه:
ارتقاء و بهبود کیفیت فعالیت های فرهنگی و اشراف یابی بر نقش تربیتی اساتید از جمله ایده های برنامه ریزان فرهنگی
دانشگاه ها می باشد. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در این راه طرح های مختلف فرهنگی نظیر طرح
ضیافت اندیشه اساتید، طرح ولایت، برنامه های توانمند سازی مختلف نظیر حضور در کلاسها و کارگاه های آموزشی را براي
عموم اساتید ارائه کرده اند.
اینگونه برنامه ریزی ها از سوی متولیان و صاحب نظران مسائل فرهنگی در دانشگاه ها همواره در راستای جستجوی شاخص
ها و یادستیابی استاندارهای مطلوب فرهنگی در این مجتمع های علمی بوده اند و تاسیس و آماده سازی معاونت فرهنگی در
وزارت علوم و تحقیات وفن آوری نیز در همین راستا ارزیابی می شود.
از جمله شاخص های فعالیتهای فرهنگی مطلوب در این زمینه، ورود اساتید دانشگاه به این مبحث بسیار مهم می باشد .
دانشگاه اسلامی که مطلوب طبع مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران من جمله امام راحل بوده و مقام معظم رهبري
مدضله العالی می باشد با ورود همراه انگیزه، عشق و علاقه اساتید محقق و مطلع و با بصیرت محقق خواهد شد . چنانکه در
سند دانشگاه اسلامی و در ذیل سیاستهای راهبردی اسلامی شدن دانشگاه در بخش اساتید، اصول مصرح ذیل
-برنامه ریزی به منظور توأم ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی با نقش تربیتی و اخلاقی آنان جهت
اثر گذاری هرچه بیشتر بر دانشجویان در مراکز آموزشی و سطح جامعه.
-ارتقای سطح دانش و معرفت دینی، سیاسی و اجتماعی استادان و به تبع آن دانشجویان و کارکنان متناسب ب ا رشته
تخصصی، علایق و جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی که در جامعه وجود دارد.
در همین ارتباط معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان با رویکرد فعالسازی و پویایی بیشتر اساتید و با هدف ارتقای حضور بیشتر
اساتید دانشگاه گیلان و نقش آفرینی هرچه بیشتر در حوزه های فرهنگی اقدام به تدوین طرح صحف (صحبت حکمت و
فکر)نموده است.
جزئیات طرح:
-1 اعضای هیأت علمی:
این طرح، کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان، با رتبه های مربی، استادیار، دانشیار، استاد و با نوع استخدام پیمانی،
رسمی آزمایشی و رسمی قطعی را در بر می گیرد.
-2 نحوه و مکان اجرا:
این طرح در دانشکده های دانشگاه گیلان اجرا خواهد شد و در برگیرنده اعضای هیأت علمی شاغل در کلیه گروه هاي
آموزشی دانشگاه است. اعضای محترم هیأت علمی می توانند در هر نیمسال یک جلسه سخنرانی، کارگاه آموزشی یا جلسه
پرسش و پاسخ داشته باشند. مخاطبین این برنامه های علمی فرهنگی به انتخاب عضو هیأت علمی می تواند مخاطب عام
(کلیه دانشگاهیان)، یا خاص(اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و یا کارکنان خاص) باشد.
-3 موضوعات سخنرانی ها، کارگاه ها و جلسات پرسش و پاسخ:
اعضای محترم هیأت علمی می توانند موضوعات سخنرانی ها، کارگاه ها و جلسات پرسش و پاسخ خود را از میان موضوعات
متنوع علمی، پژوهشی، اخلاقی، با رویکرد مبتنی بر فرهنگ اسلامی برگزینند؛ برخی از عناوین سخنرانی ها، کارگاه ها و
جلسات پرسش و پاسخ که اعضای هیأت علمی مشارکت کننده در این طرح می توانند حول آنها برنامه های خود را اجرا کنند
به شرح ذیل می باشد:
-دانشگاه اسلامى، تعریف، بیان ویژگی ها و شاخصها
- اولویتهاى کوتاه مدت و درازمدت دانشگاه اسلامى
- ویژگى هاى جامعه مطلوب اسلامی
-اندیشه دینى
-مباحث مربوط به انقلاب اسلامى
-انقلاب اسلامی و قانون اساسی
- اندیشه های امام خمینی(سیاسی، اجتماعی، عرفانی، فقهی و.....)
- جامعه مدنى در بستر حکومت دینى
- جایگاه تحصیلات تکمیلى در نظام آموزش عالى ایران
- جایگاه استاد در نظام آموزش عالى ایران
-صنعت، فن آورى و رابطه آن با فرهنگ
- بینش اسلامى و نقش آن در فرهنگ
-تعمیق و گسترش اطلاعات دینی و تقویت خدا باوری و ایمان دانشجویان.
-آشنایی با دیدگاه اسلام دربارة انسان و جایگاه او(در حوزه های حقوق و آزاديهای مدنی و سیاسی).
-اخلاق اسلامی و تقویت پایبندی به رفتارهای اخلاقی
-شیوه صحیح سیر و سلوک و تزکیه نفس؛
-ظهور و گسترش اسلام و شکلگیری تمدن اسلامی و عوامل تعالی و انحطاط آن؛
-مفاهیم زندگی ساز قرآن کریم و نهجالبلاغه.
- عناوین مشابه
تبصره 1- هرکدام از اعضای هیأت علمی می توانند موضوع مورد علاقه خود را به مدیر محترم گروه اعلام کرده و مدیر گروه با
توافق با معاونت فرهنگی دانشگاه(دانشکده) مجوز برگزاری مراسم را صادر نماید.
تبصره 2- پس از صدور مجوز برگزاری مراسم، معاون فرهنگی دانشگاه(دانشکده) موارد اداری (صدور مجوز، تعیین مکان اجراي
مراسم، پشتیبانی مراسم، صدور تأییدیه و نظایر اینها)، را جهت اجرای مطلوب مراسم فراهم می کند.
تبصره 3- عضو محترم هیأت علمی می تواند از محتوای سخنرانی خود مقاله ای تهیه کرده، به حوزه معاونت فرهنگی و
اجتماعی دانشگاه ارسال کند. این مقاله جهت چاپ در ویژه نامه هایی در معاونت فرهنگی دانشگاه گیلان و یا در مجلات
فرهنگی(وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري) با نام عضو محترم هیأت علمی ارسال و در صورت احراز استانداردهای لازم به
چاپ خواهد رسید.
تبصره 4-امتیاز فرهنگی برگزاری این جلسات با توجه به آیین نامه ارتقاء فرهنگی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی در نظر
گرفته خواهدشد.
    


                                                                    PDF متن فوق                                 

 

                                                                                                     

                                                                                                       تابستان 1391
                                                                                               معاونت فرهنگی و اجتماعی
                                                                                                        دانشگاه گیلان