بستن
FA EN AR RU FR CHI

طرح ترویج علوم جغرافیایی در مدارس

طرح ترویج علوم جغرافیایی در مدارس


طرح ترویج علوم جغرافیایی در مدارس

اعضای انجمن علمی داشجویی گروه جغرافیا دانشگاه گیلان برای ترویج و شناساندن رشته علوم جغرافیایی به دانش آموزان در تاریخ 95/11/26 به دبیرستان شاهد پسرانه شهر رشت رفت و در زمینه های مختلف علوم جغرافیایی مانند: تعاریف مختلف، معرفی نقشه های مختلف، معرفی نرم افزارها به دانش آموزان، توانست گوشه ای از علوم جغرافیایی را برای آنها بازگو نماید.

2 1

آدرس کوتاه :