بستن
FA EN AR RU FR CHI

طرح آموزشی ـ پژوهشی ربات های فوتبالیست Swarm و MER در دانشگاه گیلان اجرا شد.

طرح آموزشی ـ پژوهشی ربات های فوتبالیست Swarm و MER در دانشگاه گیلان اجرا شد.


طرح آموزشی ـ پژوهشی ربات های فوتبالیست Swarm و MER در دانشگاه گیلان اجرا شد.

 

 

 

 طرح ساخت ربات های فوتبالیست سایز کوچک با تصمیم سرپرست رباتیک دانشگاه گیلان در آبان ماه سال 1389 در دانشکده فنی به اجر درآمد و پس از چند ماه کار تحقیقاتی در خرداد ماه سال 1391؛ این طرح تحت عنوان «طرح آموزشی ـ پژوهشی ربات های فوتبالیست Swarm و MER» به مرحله اجرایی رسید. پس از یکسال تلاش شبانه روزی و با یاری خدای متعال در خرداد ماه سال 1392 طرح مذکور به سرانجام رسید.

 

در طول مدت تحقیقات و مراحل ساخت، دوره های آموزشی هوش مصنوعی و ربات های فوتبالیست، پردازش سیگنال و طراحی الکترونیک برای دانشجویان برگزار گردید تا ضمن ارتقاء دانش ساخت ربات های هوشمند در سطح دانشگاه، تیمی آموزشی ـ تحقیقاتی جهت ارتقاء این نوع ربات در سالهای آتی شکل گیرد.