بستن
FA EN AR RU FR CHI

طراحی وساخت پاویون گیلان

طراحی وساخت پاویون گیلان


طراحی وساخت پاویون گیلان

انجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه گیلان، کارگاه طراحی و ساخت پاویون گیلان را در تاریخ 24 آبان ماه در دانشکده هنر و معماری برگزار نمود. در این کارگاه  26 نفر از دانشجویان شرکت داشتند و مدرس آن، مازیار همتی بود. مرحله نخست طرح پاویون گیلان با جلسه توجیهی و بیان برنامه فیزیکی طرح در قالب سمینار برگزار شد. پس از این مرحله و به مدت دو هفته بعد، دانشجویان طرح ها و ماکت های خود را ارائه داده و مدرسین به تصحیح و کرکسیون طرح ها پرداختند و در تاریخ 18 آذر ماه طرح های دانشجویان توسط اساتید رشته معماری دانشگاه گیلان داوری شد و طرح برگزیده مشخص گردید بعد از انتخاب طرح برگزیده کادر اجرایی جزئیات، شابلن ها و قطعات ساخت را طراحی کرده و برش قطعات را انجام دادند.مرحله ساخت گروهی پاویون گیلان نیز از  29 آذر ماه 97 در دانشکده معماری و هنر شروع شده است.  
آدرس کوتاه :