بستن
FA EN AR RU FR CHI

ضوابط اخلاقی، رفتاری و پوشش دانشگاهیان

ضوابط اخلاقی، رفتاری و پوشش دانشگاهیان


ضوابط اخلاقی، رفتاری و پوشش دانشگاهیان

باسمه تعالی

ضوابط اخلاقی، رفتاری و پوشش دانشگاهیان

* دانشگاهیان با رعایت نظم و مسئولیت پذیری به ارتقای فضای علمی و اخلاقی دانشگاه کمک کنند.

* با رعایت موازین رفتاری احترام آمیز به سالم سازی محیط دانشگاه یاری رسانند.

* با اعتقاد به کرامت انسان، آراستگی اخلاقی از جمله راستگویی، صداقت، پاکدامنی و رعایت قوانین را سرلوحه کار خود قرار دهند.

* با پای بندی به فرهنگ کار و تلاش و احترام به اجرای صحیح تعهدات محیط آموزشی به ارتقای دانشگاه کمک نمایند.

* پوشش دانشگاهیان می بایست همواره ساده و آراسته، با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس های سایر محیط ها نظیر جشن ها، محیط های تفریحی، ورزشی، استراحت و... متفاوت و به دور از مدهای افراطی باشد.

* رنگ لباس متعادل بوده و زننده نباشد. طرح لباس مبلغ گروه خاص نبوده و شامل مضامین غیر اخلاقی نباشد.

* از پوشیدن مانتوهای بدون دکمه، جلو باز و کوتاه خودداری شود.

* مقنعه می بایست معمولی، متعارف و ساده (بدون طرح و نقش) باشد.

* از شلوارهای چسبان، کوتاه و شلوارهایی که تعمداً پاره و یا وصله دار شده اند، استفاده نشود.

* از کفش های صندل، دمپایی، پاشنه بلند نا متعارف و کفش های ویژه مراسم غیراداری و میهمانی ها استفاده نشود.

* پیرایش موها، متناسب با شأن دانشگاه باشد.

* از آرایش صورت و استفاده از زیور آلات غیر معمول ( زنجیر پا، انگشتر پا، نگین صورت و...) پرهیز شود.

 دبيرخانه کميته صيانت اخلاقي و رفتاری دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :