بستن
FA EN

ضوابط اخلاقی، رفتاری و پوشش دانشگاهیان (استادان، یاوران علمی و دانشجویان)

ضوابط اخلاقی، رفتاری و پوشش دانشگاهیان (استادان، یاوران علمی و دانشجویان)


ضوابط اخلاقی، رفتاری و پوشش دانشگاهیان (استادان، یاوران علمی و دانشجویان)

باسمه تعالی

ضوابط اخلاقی، رفتاری و پوشش دانشگاهیان (استادان، یاوران علمی و دانشجویان)

* دانشگاهیان به منظور تکریم انسانیت و حفظ شأن والای دانش، با رعایت قانون و اخلاق، حفظ حریم ها و مسئولیت پذیری اجتماعی، به ارتقای فضای علمی و اخلاقی دانشگاه یاری رسانند.

* پوشش دانشگاهیان باید همواره ساده، آراسته و در شأن دانشگاه بوده و با لباس های سایر محیط ها نظیر جشن ها، محیط های تفریحی، ورزشی و... متفاوت و به دور از مُدهای افراطی باشد.

* استفاده از لباس، کفش و جوراب، دارای رنگ های زننده، غیرمتناسب (مانند کراوات و پاپیون) و حاوی مضامین غیراخلاقی، ممنوع است.

* استفاده از هرگونه وسیله ای که تبلیغ گروه های ضد نظام، ضد اسلام و ضد اخلاق و هنجارهای اجتماعی باشد، ممنوع است.

* از پوشیدن هرگونه مانتوهای بدون دکمه، جلو باز، کوتاه، چاک دار و چسبان خودداری شود.

* مقنعه باید معمولی، متعارف و ساده (بدون طرح و نقش) باشد و استفاده از شال، کلاه و... به جای مقنعه، ممنوع است.

* از شلوارهای ورزشی، چسبان، کوتاه و شلوارهایی که تعمداً پاره و یا وصله دار شده اند، استفاده نشود.

* از کفش های صندل، دمپایی، پاشنه بلند نامتعارف و کفش های ویژه مراسم غیراداری استفاده نشود.

* پیرایش صورت و موهای آقایان و آرایش صورت خانم ها، متناسب با شأن دانشگاه باشد.

*استفاده از خالکوبی در قسمت های قابل رؤیت بدن، ممنوع است.

* استفاده از زیورآلات غیرمعمول (زنجیر پا، انگشتر پا، نگین صورت و...) ممنوع است.

* پروفایل دانشگاهیان، نباید به‌ دور از فضای اخلاقی و چارچوب قوانین باشد.

* استفاده از سیگار و هرگونه دخانیات در محیط های دانشگاهی ممنوع است.

* ضخامت لباس های فرم و آزمایشگاهی نباید موجب بدن نمایی شوند.

بدیهی است فرآیند قانونی و منطقی مواجهه با خاطیان (تبیین، تذکر، مشاوره و کمیته های انضباطی، تخلفات اداری و انتظامی استادان)، توسط نهادهای ذیربط با جدیت پیگیری خواهد شد.

دبیرخانه کمیته صیانت اخلاقی و رفتاری دانشگاه گیلان

 

 

 

آدرس کوتاه :