بستن
FA EN AR RU FR

صنایع غذایی

صنایع غذایی


صنایع غذایی

 دبیر انجمن علمی شماره همراه استاد مشاور شماره همراه
رومینا سعیدیان   دکتر امیر پورفرزاد  

 

آخرین اخبار و اطلاعیه

جشنواره کدو

کارگاه آموزشی تولید محصولات لبنی

کارگاه آموزشی تولید محصولات لبنی بصورت خانگی با هدف افزایش آگاهی دانشجویان با این حوضه و آموختن عملی آنچه بصورت تئوری فراگرفته اند در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 در آزمایشگاه گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی توسط خانم مهندس مشفق به مدت 4 ساعت برگزار گردید. در خلال این کارگاه به توضیحاتی پیرامون تولید محصولات بصورت صنعتی پرداخته شد و در ادامه محصولاتی نظیر ماست 1.5درصد، ماست 4.5 درصد، ماست همزده و ماست میوه ای تولید شد. این کارگاه مورد توجه دانشجویان قرار گرفته و تعداد 31 ن فر در این کارگاه شر کت نمودند.

کارگاه آموزشی غذاهای فراسودمند

کارگاه آموزشی غذاهای فراسودمند با هدف افزایش آگاهی دانشجویان با این حوضه و لزوم وجود این نوع از مواد غذایی در جوامع امروزی در تاریخ 15 اسفند 96 در دانشکده علوم کشاورزی توسط دکتر امیر پورفرزاد به مدت 2 ساعت برگزار گردید. در این کارگاه به موضوعات لزوم وجود غذاهای فراسودمند، سلامتی بخشی آنها و نمونه های موجود نیز پرداخته شد. این کارگاه مورد توجه دانشجویان قرار گرفته و تعداد 30 نفر در این کارگاه شرکت کردند.

 

برگزاری نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی

نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران