بستن
FA EN AR RU FR CHI

صنایع غذایی

صنایع غذایی


صنایع غذایی

 دبیر انجمن علمی شماره همراه استاد مشاور شماره همراه
رومینا سعیدیان   دکتر امیر پورفرزاد  

آخرین اخبار و اطلاعیه

کارگاه نقد فیلم( بررسی چالش های تولید صنعتی غذا، مقایسه غذای سنتی و صنعتی )

کارگاه تولید پیتزا فراسودمند

کارگاه تولید میکادو

معارفه دانشجویان ورودی98 مهندسی صنایع غذایی

جشنواره کدو

کارگاه آموزشی تولید محصولات لبنی

کارگاه آموزشی تولید محصولات لبنی بصورت خانگی با هدف افزایش آگاهی دانشجویان با این حوضه و آموختن عملی آنچه بصورت تئوری فراگرفته اند در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 در آزمایشگاه گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی توسط خانم مهندس مشفق به مدت 4 ساعت برگزار گردید. در خلال این کارگاه به توضیحاتی پیرامون تولید محصولات بصورت صنعتی پرداخته شد و در ادامه محصولاتی نظیر ماست 1.5درصد، ماست 4.5 درصد، ماست همزده و ماست میوه ای تولید شد. این کارگاه مورد توجه دانشجویان قرار گرفته و تعداد 31 ن فر در این کارگاه شر کت نمودند.

کارگاه آموزشی غذاهای فراسودمند

کارگاه آموزشی غذاهای فراسودمند با هدف افزایش آگاهی دانشجویان با این حوضه و لزوم وجود این نوع از مواد غذایی در جوامع امروزی در تاریخ 15 اسفند 96 در دانشکده علوم کشاورزی توسط دکتر امیر پورفرزاد به مدت 2 ساعت برگزار گردید. در این کارگاه به موضوعات لزوم وجود غذاهای فراسودمند، سلامتی بخشی آنها و نمونه های موجود نیز پرداخته شد. این کارگاه مورد توجه دانشجویان قرار گرفته و تعداد 30 نفر در این کارگاه شرکت کردند.

 

برگزاری نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی

نخستین کنگره دانشجویی صنایع غذایی ایران