بستن
FA EN AR RU FR CHI

شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان


شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

ششمین نشست شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی در سال جاری پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید تشکیل گردید. در ابتدا آقای دکتر رضی ریاست محترم دانشگاه ضمن خیر مقدم از اعضای حاضر در جلسه جهت پیگیری موضوعات دستور جلسه تقدیر و تشکر نمودند.

 از مهمترین محورهای مورد بحث، برنامه های گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه، گزارش روند اجرایی ستاد برگزاری کنگره شهدای دانشجوی استان در دانشگاه گیلان، گزارش  کمیته جدید سیاستگذاری انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه جهت پویا شدن این تشکل علمی دانشجویی، برگزاری «همایش کرسی های آزاداندیشی و مناظره های رضوی» در گستره ملی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، لزوم برنامه ریزی جهت اعتمادسازی و افزایش جذب عموم دانشجویان به عنوان سرمایه اجتماعی دانشگاه، تدوین راهبردهای جامع فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه و حرکت در مسیر راهبردها، توجه ویژه به نیازهای درجه یک جوانان جهت تأثیر برنامه های فرهنگی، توجه به هنجارها و برخورد با هنجارشکنی ها و... بودند.

شایان ذکر است هریک از اعضاء با توجه به دستور جلسه نظرات و پیشنهادت جهت پربارتر شدن برنامه های فرهنگی دانشگاه مطرح نمودند.

نشست مذکور در روز سه شنبه مورخ 93/09/18 در اتاق شورای حوزه ریاست دانشگاه تشکیل گردید.