بستن
FA EN AR RU FR CHI

شهیدان اتقیاء و صیاد

شهیدان اتقیاء و صیاد


شهیدان اتقیاء و صیاد

4 شهید سید عبدالکریم اتقیا نام پدر: سید اسماعیل تاریخ و محل تولد: 1337/12/10 شهرستان بندرانزلی تاریخ و محل شهادت: 1361/8/16منطقه موسیان تحصیلات: دانشجو رشته ی شیلات 12 شهید سعید صیاد نام پدر: مهدی تاریخ و محل تولد: 1337/11/24شهرستان بندرانزلی تاریخ و محل شهادت: 1361/8/16منطقه موسیان تحصیلات: دانشجو رشته ی منابع طبیعی