بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرکت فعال انجمن علمی دانشجویی گردشگری دانشگاه گیلان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

شرکت فعال انجمن علمی دانشجویی گردشگری دانشگاه گیلان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران


شرکت فعال انجمن علمی دانشجویی گردشگری دانشگاه گیلان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

انجمن علمی دانشجویی گردشگری دانشگاه گیلان به همراه انجمن علمی گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز و همچنین در کنار اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان با انجام فعالیت های مشارکتی در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران که طی 24 لغایت 26 بهمن ماه 98 برگزار گردید حضور فعال داشت.

از جمله آثار مثبت و مهم انجام شده در این نمایشگاه امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن علمی گردشگری دانشگاه گیلان و انجمن علمی گردشگری و هتلداری دانشگاه شیراز توسط علیرضا نعمتی و محمد شیخلو (دبیران انجمن) و همچنین عزم جدی دو انجمن برای تاسیس اتحادیه گردشگری بود.