بستن
FA EN AR RU FR CHI

شب شعر بمناسبت بزرگداشت حافظ در دانشگاه گیلان برگزار شد.

شب شعر بمناسبت بزرگداشت حافظ در دانشگاه گیلان برگزار شد.


شب شعر بمناسبت بزرگداشت حافظ در دانشگاه گیلان برگزار شد.

 

 

 

 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شب شعری بمناسبت بزرگداشت حافظ برگزار نمود.


در این شب شعر که در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد، تعدادی از دانشجویان پشت تریبون رفته و شعر خود را ارایه نمودند.