بستن
FA EN AR RU FR

سیستم مدیریت جامع طرح های فرهنگی

سیستم مدیریت جامع طرح های فرهنگی


سیستم مدیریت جامع طرح های فرهنگی

دانشجویان گرامی عضو کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی/ انجمن های علمی / تشکل های اسلامی دانشگاه گیلان جهت ارسال طرح ها و پیگیری آن از طریق سیستم جامع مدیریت طرحاقدام نمایید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان