بستن
FA EN AR RU FR CHI

سیستم مدیریت جامع طرح های فرهنگی

سیستم مدیریت جامع طرح های فرهنگی


سیستم مدیریت جامع طرح های فرهنگی

دانشجویان گرامی عضو کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی/ انجمن های علمی / تشکل های اسلامی دانشگاه گیلان جهت ارسال طرح ها و پیگیری آن از طریق سیستم جامع مدیریت طرحاقدام نمایید.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :