بستن
FA EN AR RU FR CHI

سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی


سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

 سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ 19 و 20 اسفند ماه 1396 به میزبانی دانشگاه گیلان با مجوز انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاری اتحادیه اقتصاد توسعه و ترویج کشاورزی توسط انجمن علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان برگزار شد. مهلت ارسال مقالات از تاریخ 16 آذر الی 2۵ بهمن ماه و اعلام نتایج نهایی در تاریخ 2۵ الی 30 بهمن ماه انجام شد. دریافت مقالات بر پایه محورهایی از جمله: مدیریت و بهره وری آب در بخش کشاورزی با رویکرد پدافند غیر عامل- اقتصاد کشاورزی و سیاست های کلان- اهمیت تولید و ترویج در بخش کشاورزی- بازاریابی و زنجیره عرضه محصولات کشاورزی-نقش اقتصاد کشاورزی از مزرعه تا سفره- تأثیر اقتصادی شهر خلاق خوراکشناسی بر کشاورزی- نقش تشکل ها و تعاونی کشاورزی در توسعه کشاورزی- نقش اقتصاد کشاورزی در سیستم شهر خلاق خوراک شناسی- کسب و کار و کارآفرینی در کشاورزی با اساتفاده از علوم کشاورزی- مزیت نسابی، سیاست تجاری و توسعه تجارت محصولات کشاورزی- فرصت ها و چالش های ناشی از برجام بر بخش کشاورزی- آموزش و بهره وری نیروی کاردر بخش کشاورزی- تغییر اقلیم، مهاجرت و توسعه روستایی- آثار زیست محیطی توسعه کشاورزی- تأمین مالی در بخش کشاورزی به صورت پژوهشی و مروری دریافت شد. تعداد کل مقالات ارسالی 89 عدد مقاله بوده که از این بین تعداد ۵8 مقاله پذیرفته شدند. ۵2 مقاله به صورت پوستری و 6 مقاله به صورت شفاهی مورد پذیرش کمیته داوران کنفرانس قرار گرفت. دراین رویداد علمی، پژوهشی و فرهنگی که مجریان آن انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیلان و شهرداری کلانشهر رشت و انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند ، 89 مقاله ، 2میزگرد تخصصی ، یک کارگاه آموزشی برگزار شد. آیین افتتاح این کنفرانس با حضور دکتر رمضانیان رئیس سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی، دکتر نصرتی شهردار کلانشهر رشت ، دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان ، پروفسور دتومبه استاد دانشگاه دلف هلند ، دکتر سلامی رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دکتر شعبانی فرد دبیرکل اتاق دکتر البلالی عضو هیات علمی دانشگاه وین ، دکتر مهنام مدیرگروه ، (OIC) بازرگانی همکاری کشورهای اسلامی علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو – ایران و بیش از 200 نفر از دانشجویان برگزار شد. میزگرد تخصصی با موضوع امنیت اقتصادی غذا وزیرساخت توسعه ی شهرخلاق خوراک شناسی در تاریخ 19 اسفند 96 با حضور دکتر شیدا مهنام مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو، مهندس ناصر اسلامی مدیرعامل شرکت پگاه، دکتر حمید البلالی هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی و علوم انسانی وین، دکتر فاطمه قدیمی مدیر برنامه یونسکو در شهر خلاق ر شت و مدیر ارتباطات امور بین الملل شهرداری ر شت و دکتر امین پاداش هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد میز گرد تخصصی با عنوان "نقش اقتصادی کالاهای استراتژیک گیلان چای، ابریشم، برنج در جاده راه ابریشم جدید."20 اسفند 1396 اعضای میزگرد: دکتر سید حسین حسینی مقدم مدیر گروه پژوهشی کرم ابریشم دانشگاه گیلان،دکتر مسعود نصرتی شهردار رشت و رئیس مجمع جهانی شهر های خلاق خوراک،دکتر محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای کشور،دکتر امین پاداش .عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد در بخش مقالات شفاهی محمد کیانی ده کیانی با عنوان مقاله "تحلیل افزایش تولید زیر بخش های کشاورزی و مسئله نابرابری درآمدی"، محمدعلی اسعدی با عنوان مقاله "ارزیابی اقتصادی استراتژی کم آبیاری بر الگو کشت جهت بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی )مطالعه موردی: شبکه ابیاری دشت قزوین(" به عنوان مقالات برگزیده در بخش شفاهی انتخاب شدند و در بخش داوری مقالات پوستری از بین مقالات پوستری نصب شده طاهره تقی زاده قصبه با عنوان مقاله "پذیرش فناوری های مکانیزاسیون در عملکرد برنج شهرستان رشت، استان گیلان" بعنوان پوستر برگزیده انتخاب شدند و از پژوهشگران محترم  نیز درآیین اختتامیه کنفرانس با اهدای تقدیرنامه و تندیس تجلیل شد.

سایر تصاویر

سایت www.ecoagrisau.ir

آدرس کوتاه :