بستن
FA EN AR RU FR CHI

سومین نشست ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 93 _94 دانشگاه گیلان برگزار شد.

سومین نشست ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 93 _94 دانشگاه گیلان برگزار شد.


سومین نشست ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 93 _94 دانشگاه گیلان برگزار شد.

سومین نشست ستاد استقبال از دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 94 ـ 93 دانشگاه گیلان با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد آغاز گردید.

این جلسه با حضور خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی، دکتر باستی معاون دانشجویی، دکتر آقامعالی مدیرامور آموزش، دکتر عزیزپور مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و همچنین کارشناسان فرهنگی و اجتماعی و روابط عمومی دانشگاه و یک نفر از دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان دانشگاه برگزار شد. در این نشست هریک از حاضرین پیشنهادات اجرایی حوزه خویش را مطرح نموده که بعد از مذاکره در پایان این نشست تصمیماتی در زمینه برگزاری مراسم استقبال از ورودی های جدید اتخاذ گردید.

شایان ذکر است این نشست ساعت11:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/05/29در اتاق معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.