بستن
FA EN AR RU FR CHI

سومین نشست رابطان خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور برگزار شد.

سومین نشست رابطان خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور برگزار شد.


سومین نشست رابطان خبری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های کشور برگزار شد.

سومین نشست رابطان خبری معاونت فرهنگی واجتماعی دانشگاه های کشور به میزبانی دانشگاه پردیس قم تهران برگزار شد.

 

 

 

 در این نشست که با حضور بیش از 100 خبرنگار فرهنگی دانشگاه ها و مؤسسات غیرانتفاعی به منظور تأمل و هم افزایی کارشناسان اطلاع رسانی برگزار شد، از خبرنگاران فرهنگی دانشگاه های: گیلان(خانم مریم قنادی)، فردوسی مشهد، لرستان، شاهد، یاسوج، ولیعصر رفسنجان، پیام نور، شهرکرد، الزهرا و موسسه آموزش عالی علم وفن ارومیه تقدیر شد.