بستن
FA EN AR RU FR CHI

سومین نشریه نامه فرهنگی منتشر شد

سومین نشریه نامه فرهنگی منتشر شد


سومین نشریه نامه فرهنگی منتشر شد

 دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سومین نشریه "نامه فرهنگی" را منتشر کرد. علاقمندان می توانند جهت مطالعه به لینک زیر مراجعه نمایند.

لینک دریافت نامه