بستن
FA EN AR RU FR CHI

سومین جلسه ی اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی روانشناسی و مشاوره ی ایران

سومین جلسه ی اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی روانشناسی و مشاوره ی ایران


سومین جلسه ی اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی روانشناسی و مشاوره ی ایران

سومین جلسه ی اعضای شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی روانشناسی و مشاوره ی ایران در ساختمان وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی دو روز درر تاریخ 2و3  اسفندماه 95 برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور آقای دکتر ایرجی مدیر فرهنگی و اجتماعی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید در مورد کلیت فعالیت های اتحادیه ها هدف از تاسیس و نوع فعالیت اتحادیه مباحثی مطرح گردید. همچنین از سوی اتحادیه روانشناسی و سه طرح ملی مطرح گردید. و در خصوص برگزاری نخستین طرح کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی  در دانشگاه گیلان تصمیماتی اتخاذ گردید.

در روز دوم نیز جلسه ای در دفتر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران برگزار شد و در مورد جشن بزرگداشت روز روانشناس و کنگره روانشناسی شناختی توضیحاتی داده شد.

۲۰۱۷۰۲۲۱_۱۲۱۹۴۹ photo_2017-02-26_10-46-59 photo_2017-02-26_10-47-17