بستن
FA EN AR RU FR CHI

سومین جلسه کمیته حمایت از طرح های انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید.

سومین جلسه کمیته حمایت از طرح های انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید.


سومین جلسه کمیته حمایت از طرح های انجمن های علمی دانشجویی برگزار گردید.

سومین جلسه کمیته حمایت از انجمن های علمی در سال 93،ساعت 10روز چهار شنبه مورخ 93/06/12 با حضور اعضا در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی داتشگاه برگزار شد.

این جلسه با قرائت قرآن کریم توسط آقای دکتر باقری عضو هیأت علمی دانشگاه آغاز گردید. آنگاه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از حضور اعضاء در این نشست قدردانی نمودند.در ادامه آقای دکتر عزیزپور از راه اندازی سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی نکاتی را مطرح نمودند. در ادامه پس از بحث وگفتگو و تبادل نظر و ارزیابی طرح های ارسالی موارد زیر تصویب گردید:

 

 

ردیف

اجرای طرح

انجمن علمی

1


همایش و نمایشگاه فضا به مناسبت هفته جهانی فضا

بین رشته ای نجوم

2


رصد استهلال ماه ذی الحجه

بین رشته ای نجوم

3


همایش و نمایشگاه روسیه شناسی

زبان روسی

4


بررسی سری   DNA مرتبط با بیماری سرطان سینه

زیست شناسی

5


طراحی و ساخت دستگاه تولید کتن

بین رشته ای صنایع شیمیایی

 

 

 

آدرس کوتاه :