بستن
FA EN AR RU FR CHI

سومین جلسه شورای فرهنگی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.

سومین جلسه شورای فرهنگی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.


سومین جلسه شورای فرهنگی کارکنان معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.

این جلسه  با حضور جناب آقای دکتر عزیزپور مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان و کارشناسان معاونت فرهنگی و اجتماعی در ساعت 8 روز چهار شنبه مورخ 93/05/29 در اتاق شورای حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید.

این جلسه با تلاوت قرآن کریم توسط حاج آقا ابراهیم پور آغاز گردید، آنگاه  دکتر عزیز پورمدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه از همکاران درباره روند اجرایی برنامه ها و برنامه ریزی برای فعالیتهای آتی برای هریک از حوزه ها توضیحاتی را خواستار و تهیه گزارش از آنها را مطرح نمودند. سپس کارشناسان حوزه فرهنگی و اجتماعی نکته نظرات خود را بیان نمودند.

در پایان این نشست موارد زیر به تصویب رسید:

1ـ طرح توانمند سازی تشکلها با محوریت ایجاد وحدت و انسجام در بین آنها

2ـ نظارت و امتیاز دهی به کارهای فرهنگی وحوزه معاونت فرهنگی هر شش ماه یکبار

3ـ تأکید بر اجرایی نمودن طرحها و همایشها با موضوع سبک زندگی اسلامی

4ـ  بررسی طرح حجاب و عفاف و رویکرد آن در جامعه دانشگاهی