بستن
FA EN AR RU FR CHI

سفر زیارتی قم و جمکران ویژه کارکنان خانم دانشگاه گیلان

سفر زیارتی قم و جمکران ویژه کارکنان خانم دانشگاه گیلان


سفر زیارتی قم و جمکران ویژه کارکنان خانم دانشگاه گیلان

بسیج اداری دانشگاه با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در نظر دارد سفر زیارتی ویژه کارکنان خانم دانشگاه به مقصد شهر مقدس قم و مسجد جمکران برگزار نماید. زمان اعزام: 10 لغایت 12 بهمن ماه97 همکاران ارجمند می توانندجهت ثبت نام تا تاریخ 20 دی ماه 97 به حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراجعه نمایند. *هر همکار می تواند یک نفر همراه خانم با خود به این اردو بیاورد. *هزینه ثبت نام این اردو، مبلغ 50 هزار تومان برای هر نفر می باشد. *به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت ثبت نام با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت نام نمایند. شماره تماس : 33690549 و یا داخلی ۲۱۴۶                                                                                                                                              بسیج اداری دانشگاه گیلان