بستن
FA EN AR RU FR CHI

سخنرانی دانشجویان دانشگاه گیلان پیش از خطبه نماز جمعه 21 خرداد در تعدادی از شهرهای استان گیلان به مناسبت انتخابات 1400

سخنرانی دانشجویان دانشگاه گیلان پیش از خطبه نماز جمعه 21 خرداد در تعدادی از شهرهای استان گیلان به مناسبت انتخابات 1400


سخنرانی دانشجویان دانشگاه گیلان پیش از خطبه نماز جمعه 21 خرداد در تعدادی از شهرهای استان گیلان به مناسبت انتخابات 1400

آدرس کوتاه :