بستن
FA EN AR RU FR CHI

سایت جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان راه اندازی شد. www.ugf.ir

سایت جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان راه اندازی شد. www.ugf.ir


سایت جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان راه اندازی شد. www.ugf.ir

دکتر شاکری نیا با اعلام این خبر افزود : در راستای ترویج هر چه بهتر فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در فضای سایبری با رویکرد دانشگاهی ایجاد این سایت صورت گرفت.

 

 

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان در ادامه با اشاره به پیشرفت روز افزون دنیای پیش رو به نقش مهم اطلاع و خبر رسانی بخصوص در فضای سایبر را یکی از نقاط اثر گذاری بسیار مهم در جامعه امروزی دانست.

 

 

سامانه جدید معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان     www.ugf.ir