بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان برگزاری مسابقه(بخش کتبی و رشته حفظ ) قرآن کریم دانشجویان

زمان برگزاری مسابقه(بخش کتبی و رشته حفظ ) قرآن کریم دانشجویان


زمان برگزاری مسابقه(بخش کتبی و رشته حفظ ) قرآن کریم دانشجویان

بخش کتبی سی و یکمین دوره از مسابقات قرآن کریم دانشجویان( مرحله دانشگاهی) در روز دوشنبه 10 اسفند ماه ۹۴ برگزار می گردد. ثبت نام کنندگان عزیز در رشته های بخش کتبی و رشته حفظ قرآن کریم (بخش شفاهی) جهت حضور در این مسابقه، در تالار شهید مطهری دانشکده علوم کشاورزی حضور یابند.

زمان

ساعت

 روز دوشنبه مورخ 94/12/10

10 صبح