بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات قرآن کریم دانشجویان

زمان برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات قرآن کریم دانشجویان


زمان برگزاری مرحله دانشگاهی مسابقات قرآن کریم دانشجویان

بخش شفاهی سی و یکمین دوره از مسابقات قرآن کریم دانشجویان مرحله دانشگاهی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه،4 و 5 اسفند ماه 94 برگزار می گردد. ثبت نام کنندگان عزیز جهت حضور در این مسابقه، در تالار حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی حضور یابند.

عنوان

زمان

ساعت

مسابقه بخش شفاهی ویژه خواهران

سه شنبه مورخ 94/12/04

8 صبح

مسابقه بخش شفاهی ویژه برادران

چهار شنبه مورخ 94/12/05

8 صبح