بستن
FA EN AR RU FR

رویداد تابستانه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه گیلان

رویداد تابستانه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه گیلان


رویداد تابستانه انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه گیلان

انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه گیلان به منظور شناخت و درک مسائل و رویدادهای سیاسی و اجتماعی روز ایران و جهان با استفاده از فرایندهای تحلیلی درست و آگاهی دانشجویان از توانمندی های بالقوه و بکارگیری این توانمندی ها در آینده تحصیلی و شغلی شان کارگاهی آموزشی با حضور دکتر سید شهاب الدین موسوی زاده عضو هیأت علمی گروه حقوق، دکتر مهدی هدایتی شهیدانی و دکتر احمد جانسیز از اعضای هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان و سجاد قاضی کارشناس ارتباطات باموضوعات آداب دیپلماسی و مذاکره ،شبیه سازی دولت و حکومت ،احزاب و انتخابات و تحلیل سیاسی؛ با شرکت 40 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان  مورخ 11 الی 14 شهریور 1397 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار نمود.