بستن
FA EN AR RU FR CHI

رصد گذر عطارد

رصد گذر عطارد


رصد گذر عطارد

انجمن علمی نجوم دانشکده علوم پایه با توجه به پدیده نجومی «گذر سیاره عطارد از مقابل خورشید» ویژه برنامه رصد به همراه کارگاه مربوطه را با همکاری معاونت فرهنگی  و اجتماعی دانشگاه گیلان در روز دوشنبه مورخ 20 آبان ماه 1398برگزار نمود. در ابتدای این برنامه، به منظور تشریح این رخداد و هدف از انجام این رصد کلاسی توجیهی برگزار شد و در ادامه دانشجویان به همراهی دکتر الهام حسینی به رصد گذر عطارد در روستای سقالکسار رشت پرداختند. رصد ماه و سیاره زحل نیز از دیگر برنامه های این کارگاه بود.