بستن
FA EN AR RU FR

رصد بارش شهابی جوزایی

رصد بارش شهابی جوزایی


رصد بارش شهابی جوزایی

انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای نجوم دانشگاه گیلان برنامه "رصد بارش شهابی جوزایی" را روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۲ در مکان امام زاده حنفیه لوشان (روستای بیورزین) با حضور 40 نفر از دانشجویان برگزار نمود. در ابتدای برنامه، مطالب اولیه و آموزشی شب رصدی و چگونگی ثبت بارش جوزایی توسط اعضای انجمن علمی دانشجویی نجوم برای حاضران ارائه گردید سپس با استقرار تلسکوپ ها، رصد اجرام و صورت فلکی ها آموزش داده شد و در نهایت به طور جدی تر رصد و ثبت بارش شهابی و تماشای آسمان زیبای شب دنبال شد.