بستن
FA EN AR RU FR CHI

دیدار دبیرکل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان با انجمن های علمی دانشکده شرق گیلان

دیدار دبیرکل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان با انجمن های علمی دانشکده شرق گیلان


دیدار دبیرکل انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان با انجمن های علمی دانشکده شرق گیلان

 از آنجا که دانشکده شرق گیلان ـ  واجارگاه در منطقه ای دور از مجتمع دانشگاه گیلان قرار دارد، عماد آشناگر دبیرکل جدید انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان  در اولین بازدید خود از دانشکده ها، در روز یکشنبه مورخ 29 آذر 94 با اعضای انجمن علمی این دانشکده دیدار کرد. در این دیدار صمیمانه که با حضور دبیر دانشکده و دبیران انجمن های علمی مهندسی کامپیوتر و مهندسی عمران و اعضای انجمن علمی مهندسی صنایع برگزار شد،ایشان با ارائه بسته ای به دبیران انجمن های علمی شامل آیین نامه انجمن های علمی، فرم طرح نویسی، فرم گزارش نویسی، فرم های کامل جشنواره حرکت، آیین نامه نشریات دانشجویی و فرم مجوز نشریات، توضیحاتی جامع درباره این فرم ها ارائه دادند. در ادامه از دفتر جدید انجمن علمی این دانشکده بازدید شد و اعضای انجمن مشکلات خود را بیان کردند.