بستن
FA EN AR RU FR CHI

دیدار جمعی از دبیران انجمن های علمی و دبیر ان کل انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری با نماینده جدید نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه گیلان

دیدار جمعی از دبیران انجمن های علمی و دبیر ان کل انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری با نماینده جدید نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه گیلان


دیدار جمعی از دبیران انجمن های علمی و دبیر ان کل انجمن های علمی و کانون های فرهنگی و هنری با نماینده جدید نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه گیلان

در این ملاقات که در روز چهارشنبه مورخ 16 دی ماه 94 در دفتر مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار شد، دانشجویان  عضو  انجمن های علمی،دبیران کل انجمن های علمی دانشجویی وکانون های فرهنگی و هنری دانشجویی ضمن تبریک به حجت الاسلام و المسلمین بصیری مسئول جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه گیلان، پیشنهادات خود را در خصوص انجام برنامه های مشترک فرهنگی و مذهبی با این نهاد محترم  بیان کردند.

در ادامه حجت الاسلام بصیری ضمن استقبال از این پیشنهاد ها،  ارتباط و همکاری نهاد با دانشجویان و بخصوص تشکل ها، کانون ها و انجمن های علمی را یک فعالیت مثبت برشمردند که می تواند تأثیرگذاری بیشتر برنامه ها بر جامعه دانشجویی را منجر گردد.