بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات

دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات


دومین همایش ملی دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات

انجمن علمی دانشجویی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان در نظر دارد با همکاری گروه زبان و ادبیات انگلیسی و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان، دومین همایش ملی علمی دانشجویی در حوزه های مختلف زبان و ادبیات را برگزار نماید. دبیرخانۀ همایش، ضمن استقبال از هر گونه مقالۀ بدیع، از عموم علاقه مندان و دانشجویان دعوت می کند با توجه به حوزه های پژوهشی زیر چکیده مقالات خود را به زبان فارسی یا انگلیسی به این دبیرخانه ارسال نمایند.

حوزه های پژوهشی همایش

  1. آموزش زبان

-آزمون‌سازی و ارزیابی

-تهیه و تدوین مطالب درسی

-کاربردی‌سازی تدریس و فراگیری زبان

-شیوه‌های نو در تدریس و فراگیری زبان

-نقش فناوری‌های جدید در آموزش زبان

  1. ادبیات

-تاریخ ادبیات

-ادبیات و سینما

-نقد و نظریۀ ادبی

-ادبیات و نقد عملی

-مطالعات تطبیقی ادبیات

  1. ترجمه

-ترجمۀ ادبی

-آموزش ترجمه

-ترجمه و زبان‌آموزی

-مباحث نوین در ترجمه

-بررسی وضعیت ترجمه در ایران

-جریان‌های ترجمه در قرن بیستم

  1. زبان‌شناسی

-روان‌شناسی زبان

-جامعه‌شناسی زبان‌

-زبان و معنا‌شناسی

-تحلیل انتقادی گفتمان

-آواشناسی و گویش‌شناسی

-زبان‌شناسی و نظریۀ شناخت

تاریخ برگزاری: 95/02/01

مهلت ارسال چکیده: 94/10/25

دبیر کمیته علمی همایش: دکتر بهزاد برکت عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان

دبیر کمیته اجرایی همایش : دکتر فرزاد بوبانی عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان

 سایت همایش :nsclls.elsagu.ir

آدرس کوتاه :