بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین نشست رؤسای دانشگاه ها در کمیته بودجه و تشکیلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.

دومین نشست رؤسای دانشگاه ها در کمیته بودجه و تشکیلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.


دومین نشست رؤسای دانشگاه ها در کمیته بودجه و تشکیلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.

دومین نشست رؤسای دانشگاه ها در کمیته بودجه و تشکیلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در تاریخ 21/4/91 و به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.

 

 این جلسه که دومین نشست رؤسای دانشگاه ها در کمیته بودجه و تشکیلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها در تاریخ 21/4/91 بود به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد.

در آغاز این نشست رؤسای دانشگاه های عضو کمیته مزبور به همراه رئیس دانشگاه گیلان و معاون فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه با حضور بر مزار شهدای گمنام دانشگاه گیلان ضمن قرائت فاتحه با آرمانهای بلند شهدا تجدید میثاق کردند.

در ادامه این نشست که در اتاق شورای دانشگاه گیلان انجام گرفت، هر کدام از اعضاء نقطه نظرات کارشناسی خود را مطابق با دستور جلسه ارائه دادند و بر حسب مورد، مواردی نیز به تصویب اعضاء رسید.

لازم به ذکر است که در دومین نشست؛ آقایان دکتر حاتم زاده رئیس دانشگاه گیلان، دکتر گرامی رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان، دکتر احمدپور رئیس دانشگاه مازندران، دکتر مروتی رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر گنجی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر دارا مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر شاکری نیا معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان حضور داشتند.