بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی شیمی،پلیمر و نفت به میزبانی دانشگاه گیلان ـ 24 تیر ماه 97

دومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی شیمی،پلیمر و نفت به میزبانی دانشگاه گیلان ـ 24 تیر ماه 97


دومین مجمع اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی شیمی،پلیمر و نفت به میزبانی دانشگاه گیلان ـ 24 تیر ماه 97