بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین جلسه کارگروه آسیب شناسی اجتماعی دانشگاه گیلان

دومین جلسه کارگروه آسیب شناسی اجتماعی دانشگاه گیلان


دومین جلسه کارگروه آسیب شناسی اجتماعی دانشگاه گیلان

دومین جلسه کارگروه آسیب شناسی اجتماعی دانشگاه با حضور خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر یعقوبی مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر هدا حلاج زاده عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دکتر کافی عضو هیأت علمی گروه روانشناسی، دکتر کنعانی عضو هیأت علمی علوم اجتماعی،  خانم صمدی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه گیلان در روز سه شنبه مورخ 95/06/09 در دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان برگزار شد.

در این جلسه خانم دکتر کریمی با اشاره به ابعاد مختلف آسیب‌های اجتماعی و عوامل دخیل در این حوزه، بیان کرد: باید با ریشه‌یابی آسیب‌ها، متناسب با عوامل مختلف، راهکارهای مناسب ارایه شود و با توجه به محدودیت منابع باید هدف‌گذاری شود؛ البته آسیب‌های اجتماعی مرتبط با یکدیگر هستند.

ایشان در ادامه تأکید کرد باید نقاط قوت در بحث شاخص‌های اجتماعی را حفظ کنیم و اقدامات لازم برای ارتقای این شاخص‌ها را مدّ نظر قرار دهیم.

در ادامه جلسه با گزارشی از اقدامات انجام یافته در خصوص نتایج طرح سنجش ملی سیمای روانی، اجتماعی دانشجویان گیلان  نظراتی از سوی هریک از اعضاء حاضر مطرح شد و در خصوص فراهم سازی زمینه های عوامل بازدارندگی آسیب های اجتماعی در دانشگاه و در راستای آن، تجزیه و تحلیل راهکارهای تبلیغی و اجرایی آنها، هم اندیشی گردید و مقرر گردید در جلسه آینده  هر یک از اعضای کارگروه پیشنهادات خود را در خصوص روشهای کاهش مصرف الکل ارائه کنند.