بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی برگزار شد


دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی برگزار شد

دومین جلسه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی 10 تیرماه 97 در اتاق شورای ریاست دانشگاه برگزار شد. در این جلسه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به اعضای جدید آقای دکتر افراخته معاون دانشجویی دانشگاه و آقای طاهری دبیر انجمن اسلامی دانشجویان از همراهی و تلاش های مسئولین گذشته معاونت دانشجویی و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان تقدیر نمودند. در ادامه با توجه به دستور جلسه معاون فرهنگی و اجتماعی روند انتخابات تشکل های دانشجویی اعم از تشکل های اسلامی ، انجمن های علمی و کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی تشریح نمودند و به تحلیل نحوه حضور و مشارکت دانشجویان اعم از دختران و پسران در انتخابات و پذیرش مسئولیت ها علی الخصوص دبیری انجمن های علمی و یا کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی پرداختند. ایشان همچنین با توجه به تأثیر گذار بودن فعالیت های ورزشی در پر کردن اوقات فراغت و کاهش مشکلات فرهنگی و اجتماعی خواستار تجهیز ، توسعه و نوسازی برخی از اماکن ورزشی در دانشگاه شدند. در ادامه جلسه آقای دکتر یعقوبی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با ارائه پاورپوینت تحقیقی با عنوان " خوابگاه دانشجویی و سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی" به تشریح مصاحبه های انجام پذیرفته با دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشگاه گیلان پرداختند و مقوله های مختلف رفاهی، فردی، فرهنگی و ... را بعنوان دستاورد این تحقیق که در سال 95 انجام پذیرفته بود بیان کردند. شایان ذکر است مقاله مستخرج از این پژوهش نیز قرار است در کتابی که مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات به چاپ می رساند درج گردد. سپس حاضران به بررسی تأسیس دو کانون جدید دانشجویی فرهنگی، هنری و اجتماعی در دانشگاه پرداختند که با فعالیت این دوکانون در دانشگاه موافقت گردید.