بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره ی آموزشی نرم افزار های مهندسی عمران

دوره ی آموزشی نرم افزار های مهندسی عمران


دوره ی آموزشی نرم افزار های مهندسی عمران

انجمن علمی دانشجویی عمران دانشگاه گیلان اولین دوره ی آموزشی نرم افزار های مهندسی عمران را 30 تیر الی 5 شهریور ماه سال 97 طی 12 جلسه ی 90 دقیقه ای با حضور 71 نفر از دانشجویان در دانشکده علوم پایه برگزار نمود. هدف از این برنامه آشنایی دانشجویان با نرم افزار های پرکاربرد رشته ی مهندسی عمران بود. شرکت در این دوره ها برای تمامی دانشجویان از دانشگاه های مختلف، آزاد بود. در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا گردید. دوره های آموزشی برگزار شده شامل :
  • ETABS بتنی
  • ETABS فولادی
  • SAFE
  • CIVIL3D
  • 3DMAX