بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسابقه ای در سه بخش دانشجویی، کارمندان و اعضای هیأت علمی برگزار می نماید

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسابقه ای در سه بخش دانشجویی، کارمندان و اعضای هیأت علمی برگزار می نماید


دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسابقه ای در سه بخش دانشجویی، کارمندان و اعضای هیأت علمی برگزار می نماید

دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسابقه ای در سه بخش دانشجویی، کارمندان و اعضای هیأت علمی برگزار می نماید. علاقه مندان می توانند جهت شرکت در مسابقه نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی womenaffair_guilan@guilan.ac.ir    ارسال نمایند.

مهلت ارسال جهت جمع بندی دانشگاهی :

بخش دانشجویی :  3 آذر ماه 99

بخش کارمندان و اعضای هیأت علمی : 10 دی ماه 99

آدرس کوتاه :