بستن
FA EN AR RU FR CHI

درخشش دانشگاه گیلان درسه بخش رقابتی نقد/میزگرد/مناظره اساتید،اولین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی ـ 14 آذر ماه 95

درخشش دانشگاه گیلان درسه بخش رقابتی نقد/میزگرد/مناظره اساتید،اولین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی ـ 14 آذر ماه 95


درخشش دانشگاه گیلان درسه بخش رقابتی نقد/میزگرد/مناظره اساتید،اولین جشنواره ملی کرسی‌های آزاداندیشی ـ 14 آذر ماه 95