بستن
FA EN AR RU FR CHI

درخشش انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان در نهمین جشنواره ملی حرکت

درخشش انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان در نهمین جشنواره ملی حرکت


درخشش انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان در نهمین جشنواره ملی حرکت

نهمین جشنواره ملی حرکت ویژه انجمن‌های علمی دانشجویی با تاکید بر ارتباط میان انجمن‌های علمی دانشجویی، جامعه و صنعت، 3تا 5 مهرماه 95 با حضور نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.

در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه های سراسر کشور از بین انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان، انجمن علمی ریاضی قابل تشویق در بخش نشریه و انجمن علمی معماری قابل تشویق در بخش خلاق (مشارکت دانشجویی) معرفی شدند.

شایان ذکر است انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان تاکنون در چندین جشنواره و مسابقات کشوری حضور یافته و موفق به کسب رتبه های برتر شده است.

image636105650687594255 photo_2016-09-27_13-16-481675928