بستن
FA EN AR RU FR CHI

دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان معرفی شد

دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان معرفی شد


دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان معرفی شد

پس از انتخابات انجمن های علمی دانشجویی و معرفی دبیران دانشکده های دانشگاه گیلان، طی جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 25 آذر ماه 94 با رای گیری اعضای حاضر، عماد آشناگر دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی با اکثریت آراء به عنوان دبیر شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 95ـ94  انتخاب گردید.

دبیران دانشکده ها:

منابع طبیعی صومعه سرا: مریم تبایی دانشجوی کارشناسی رشته محیط زیست

فنی شرق گیلان: مصطفی دلاوری  دانشجوی کارشناسی رشته کامپیوتر

علوم ریاضی: میر کریم محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ریاضی

علوم پایه: سعید صالح نیا صومعه سرائی دانشجوی کارشناسی ارشد  رشته شیمی کاربردی

فنی و مهندسی:  سپهر اسدی شلمانی دانشجوی کارشناسی رشته عمران

علوم کشاورزی: میرمحمدحسین انگشتری دانشجوی کارشناسی رشته صنایع غذایی

معماری و هنر: داریوش فرخ دانشجوی کارشناسی رشته معماری

پژوهشکده گیلان شناسی: آرمین حیدریان دانشجوی کارشناسی ارشد ایرانشناسی

ادبیات و علوم انسانی : عماد آشناگر دانشجوی کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی

تربیت بدنی و علوم ورزشی: معصومه زارع دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت