بستن
FA EN AR RU FR

دبیرخانه نشریات دانشگاهی برگزار می کند

دبیرخانه نشریات دانشگاهی برگزار می کند


دبیرخانه نشریات دانشگاهی برگزار می کند

نشست هم اندیشی به همراه پنجمین دوره انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشگاهی

زمان  : 91/1/23

ساعت : 16 تا 18

مکان : خانه فرهنگ دانشگاه گیلان

                                      

 

                                                                         معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

                                                                                     دبیرخانه نشریات دانشگاهی