بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشگاه آزاد اسلامی رشت

دانشگاه آزاد اسلامی رشت


دانشگاه آزاد اسلامی رشت

1ـ کنگره شهدای دانشجوی استان؛ دانشگاه آزاد اسلامی رشت مقرر گردید یادواره شهدای دانشجوی استان با حضور سردار صفوی و سردار محسن رضایی سخنرانان برنامه در تاریخ 8 اردیبهشت ماه 95 برگزار گردد. در ضمن در نظر است کلنگ زنی یادمان شهدای گمنام نیز همزمان با برگزاری یادواره در دانشگاه آزاد اسلامی رشت انجام گیرد.   2ـ جشنواره صلح و سلام با موضوع «آشتی با طبیعت»؛ دانشگاه آزاد اسلامی رشت در نظر است این جشنواره در قالب اردوهای جهادی درون استانی و در صورت توافق با همکاری بسیج دانشجویی و بسیج اساتید استان انجام پذیرد.