بستن
FA EN AR RU FR CHI

حمایت شورای مدیریت سبز دانشگاه از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

حمایت شورای مدیریت سبز دانشگاه از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی


حمایت شورای مدیریت سبز دانشگاه از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

براساس اعلام شورای مدیریت سبز دانشگاه، پایان نامه های کاربردی تحصیلات تکمیلی با محورهای ذیل مورد حمایت قرار می گیرند.

- انرژی های تجدیدپذیر

- مدیریت آب و پساب

-مدیریت مصرف انرژی

- مدیریت پسماند

-حمل و نقل سبز

- فناوری اطلاعات و ارتباطات سبز

- اخلاق سبز

-تولید و توزیع سبز و دیگر موضوعات مرتبط با مدیریت سبز

دانشجویان گرامی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایند.

مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه

آدرس کوتاه :