بستن
FA EN AR RU FR CHI

حمایت از آثار دست ساز دانشجویان

حمایت از آثار دست ساز دانشجویان


بسیج دانشجویی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان میز حمایت از آثار دست ساز دانشجویان در خصوص حجاب و ملزومات آن را  از تاریخ ۱۲/ ۱۲ / ۹۷ لغایت ۲۲/ ۱۲ / ۹۷ در ساختمان شهدای هسته ای طبقه برپا می نماید.