بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان در مراسم بزرگداشت در گذشت آیت ا... احسانبخش

حضور کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان در مراسم بزرگداشت در گذشت آیت ا... احسانبخش


حضور کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان در مراسم بزرگداشت در گذشت آیت ا... احسانبخش

 

 

 

 کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان در مراسم بزرگداشت در گذشت آیت ا... احسانبخش مشارکت کردند.

 

در مراسم بزرگداشت آیت ا... احسانبخش که بر مزار ایشان در روز دوشنبه مورخ 13/03/ 92 در مصلی بزرگ شهر رشت تشکیل شد، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان به همراه دیگر اقشار مختلف مردم گیلان، روحانیون، دانشجویان و ... حضور یافتند و برای علو درجات آن مرحوم دعا کردند.