بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سی و سومین نشست کمیته هویت و همبستگی ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سی و سومین نشست کمیته هویت و همبستگی ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سی و سومین نشست کمیته هویت و همبستگی ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاون فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه در سی و سومین نشست کمیته هویت  و همبستگی ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که 21 لغایت 22 خرداد ماه سال جاری در دانشگاه خوارزمی  برگزار گردید حضور داشتند.

اين نشست با هدف

1ـ تبادل نظر بين معاونان فرهنگی دانشگاهها در خصوص راهکارهای تقويت وحدت و همبستگی ملی

2ـ بررسی مسائل فرهنگی به ويژه هويت ملی و شکاف های قومی و مذهبی که در دانشگاه ها بروز و ظهور می کند

3ـ تعامل و تبادل تجربيات معاونان فرهنگی دانشگاه ها برای مديريت چالش ها در مراکز آموزش عالی و با موضوعيت نشريات دانشجويي، جريان های فکری انحرافی، عرفان های کاذب، نمادهای ملی و فضای اينترنتی برگزار گردید.

شایان ذکر است سی و سومین نشست کمیته هویت و همبستگی ملی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور دکتر فریدون رحیم زاده، مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت متبوع و معاونين فرهنگی دانشگاههای کشور عضو کمیته، مسئولان و اساتيد دانشگاه خوارزمی برگزار شد.