بستن
FA EN AR RU FR CHI

حضور اعضای انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه گیلان در لیگ ستارگان بورس

حضور اعضای انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه گیلان در لیگ ستارگان بورس


حضور اعضای انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه گیلان در لیگ ستارگان بورس

اعضای انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه گیلان با عنوان تیم دانشگاه گیلان با سرپرستی خانم دکتر زمانی عضو هیأت علمی اقتصاد و مدیریت دانشگاه در لیگ ستارگان بورس شرکت نمود. لیگ ستارگان بورس با شرکت 35 دانشگاه از سراسر کشور در دانشگاه علم و فرهنگ که مجری مسابقات سازمان بورس اوراق بهادار بود، تابستان 97 برگزار شد. نحوه مسابقات به این شکل بود که به هر تیم مبلغ 10 میلیون تومان پرداخت می کردند و تیم ها با این مبلغ به خرید و فروش سهام در بازار بورس و فرابورس مشغول می شدند و در پایان مسابقه رتبه بندی نهایی تیم ها به ارزش پرتفوی یا سودی که از مبلغ اولیه کرده بودند ارزش گذاری می شدند. در این لیگ تیم ها به مدت 8 هفته با هم به رقابت پرداختند که در نهایت تیم دانشگاه گیلان با ارزش پرتفوی 14500000 تومان در این مسابقات به رتبه ششم دست یافت. مصطفی نظاری، امیرحسین نژاد محمد، امین عنایتی و سینا سهراباتی از اعضاء تیم دانشگاه گیلان هستند که مقطع تحصیلی همه این دانشجویان کارشناسی می باشد.