بستن
FA EN AR RU FR CHI

حرکت نمادین پاکسازی محیط زیست توسط دانشجویان مدیریت دانشگاه گیلان

حرکت نمادین پاکسازی محیط زیست توسط دانشجویان مدیریت دانشگاه گیلان


حرکت نمادین پاکسازی محیط زیست توسط دانشجویان مدیریت دانشگاه گیلان

دانشجویان مدیریت دانشگاه گیلان به دعوت انجمن علمی گروه و همراهی دو تن از اساتید و باحمایت دانشگاه و فرمانداری شهرستان بندر انزلی در حرکتی نمادین، جمعه 30فروردین ماه 92،در ساحل دریای انزلی به پاکسازی محیط زیست پرداختند.

 

 

 

 

محیط زیست پاک لازمه سلامت و زیبایی زندگی ست.از اینرو علیرغم اهمیت فراوان آن،آنطور که شایسته است مورد توجه قرار نمی‌گیرد. لزوم ایجاد امکانات جمع آوری زباله در اماکن عمومی و تفریحی از سوی مسئولین نظافت شهری از یکسو وفرهنگ سازی در میان مردم جهت حفظ و پاکیزی محیط زیست و توجه به آن از سوی دیگر، از جمله عواملی ست که بدون شک میتواند در حفظ ونگهداری این نعمت خدادادی موثر واقع شود.

 

در همین راستا وبا تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به پاکیزگی محیط زیست و با توجه به نزدیک شدن به روز زمین پاک،دانشجویان مدیریت دانشگاه گیلان به دعوت انجمن علمی گروه و همراهی دو تن از اساتید خودوباحمایت دانشگاه و فرمانداری شهرستان بندر انزلی در حرکتی نمادین، جمعه 30فروردین ماه 92،در ساحل دریای انزلی به پاکسازی محیط زیست پرداختند.