بستن
FA EN AR RU FR CHI

جهاد دانشگاهی استان گیلان

جهاد دانشگاهی استان گیلان


جهاد دانشگاهی استان گیلان

1ـ جشنواره ملی ادبی نور؛ جهاد دانشگاهی استان گیلان

جشنواره ملی ادبی نور در اردیبهشت ماه 95 برگزار خواهد شد. تاکنون 130 اثر به دبیرخانه جشنواره مذکور رسیده است.

تبلیغات و اطلاع رسانی برای این جشنواره نیز انجام شده و با حضور سخنرانان کشوری در تاریخ 4 خردادماه 95 همزمان با روز مقاومت برگزار خواهد شد.

 

2ـ کمیته اطلاع رسانی با هماهنگی جهاد دانشگاهی استان گیلان

این کمیته در دو مجموعه ایسنا و ایکنا و اطلاع رسانی مربوط به برنامه های مختلف کنگره که توسط دانشگاههای استان برگزار می گردد را آغاز نموده اند. در ضمن تبلیغات مربوطه در شبکه های اجتماعی نیز انجام خواهد شد.