بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه ی هم اندیشی درباره ی نخستین کنگره ی ملی دانشجویی علوم شناختی

جلسه ی هم اندیشی درباره ی نخستین کنگره ی ملی دانشجویی علوم شناختی


جلسه ی هم اندیشی درباره ی نخستین کنگره ی ملی دانشجویی علوم شناختی

با توجه به برگزاری نخستین کنگره ی ملی دانشجویی علوم شناختی در بهمن ماه 98 در دانشگاه گیلان جلسه ی هم اندیشی بین دبیر کنگره و مدیر آموزشی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، مسئول شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز و دبیران انجمن های مغز و شناخت دانشگاه های شهید بهشتی، تهران، شریف و پژوهشکده ی علوم شناختی در تاریخ 16 شهریور ماه 98 در آزمایشگاه نقشه برداری مغز برگزار شد.

دراین جلسه امیرحسین رجب پور دبیر کنگره ی علوم شناختی، ضمن تشریح اهداف و برنامه های کنگره درباره ی نحوه ی همکاری انجمن های مغز و شناخت دانشگاه ها و اهمیت همگرایی بین دانشجویان در این طرح ملی دانشجویی توضیح داد. سپس مدیران آزمایشگاه و دبیران مغز و شناخت هر کدام درباره ی ظرفیت ها و شیوه های همکاری به بحث پرداختند.