بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزار شد

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزار شد


جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی برگزار شد

جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با حضور  خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و رئیس کمیته، دکتر علی یعقوبی مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دبیر کمیته،حجت الاسلام والمسلمین حامد اسدالله زاده نمایند تام الاختیار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در کمیته، و چهار نفر ازاعضای هیأت علمی دانشگاه : خانم دکتر زبردست، خانم دکتر غیوری، دکتر ایرج شاکری نیا، دکتر رضا مقصودی عضو حقوقدان کمیته ناظر برنشریات، محمدرضا محبوب کارشناس نشریات دانشگاه، ارسلان آریانمهر نماینده دانشجویان در کمیته ناظر بر نشریات مورخ 99/04/21 در دفتر معاونت هنگی و اجتماعی تشکیل گردید. در این جلسه خانم دکتر کریمی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرین در جلسه توضیحاتی در خصوص روند  فعالیت نشریات و انتظاراتشان از این حوزه ارائه نمودند. در ادامه درخواست های مجوز نشریات دانشجویی آوانسن و لوپ در دستور کار قرار گرفت و مجوز نشریات مذکور پس از بررسی، تصوب گردید.

آدرس کوتاه :